IRS activiteiten

Door middel van verschillende activiteiten probeert IRS gestalte te geven aan haar doelstelling o.a. door haar eigen achterban te doordringen van het belang van de Reformatie.