Ontmoetingsdag te Gorinchem

D.V. zaterdag 18 maart 2017

Thema: Ik voel mij nu zo rijk!

Het programma begint om 10.00 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur.
Omstreeks 12.30 uur wordt het programma afgesloten met een lunch, die u wordt aangeboden door IRS.
In verband met het bestellen van de maaltijd stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt voor deze dag,
uiterlijk woensdag 15 maart.
 

Programma:

* Opening door ds. M. Klaassen, voorzitter IRS
* Spreker: Robert Goroni (nieuw project Italië)
* Pauze, er is een boeken- en kaartentafel
* Sprekers: Hans van Hoof en Hans ten Klooster over het nieuwe kenniscentrum van IRS.
* Zingen van enkele liederen
* Sluiting door Pedro Snoeijer
* Broodmaaltijd

Locatie: Gomaruscollege College, Hoefslag 11 - 4205 NK - GORINCHEM.
Er is voldoende parkeergelegenheid.

Iedereen is hartelijk welkom!

OPPAS kinderen:
Voor de jonge kinderen is er oppas geregeld. Als u hiervan gebruik wilt maken, wilt u dit dan tijdig aan ons doorgeven? Het aantal kinderen en welke leeftijd.

Informatie via het IRS-kantoor, tel. 055 3030090, e-mail: info@irs.nu.