Evangeliseren in Den Bosch donderdag 23 februari

23-02-2017
00:00

IRS evangelisatieproject onder rooms-katholieken in Den Bosch.

 

IRS evangelisatieproject onder rooms-katholieken in Den Bosch.

In samenwerking met Stichting Sjofar, wordt er maandelijks geëvangeliseerd op de markt in Den Bosch d.m.v. een stand met Bijbels en Bijbelse lectuur, en door het uitdelen van folders. Hiermee proberen wij in contact te komen met de plaatselijke bevolking en met hen in gesprek te gaan over het Evangelie van onze Heere Jezus Christus.

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan.
Contactpersoon: de heer C. van Brummelen
tel.: 0318 - 524482 of 06 - 17496324
e-mail: c.van.brummelen@kliksafe.nl

U kunt vanaf Lunteren met onze medewerkers meerijden naar Den Bosch.
Neemt u in dat geval contact op met de heer C. van Brummelen, zie boven.