In de Rechte Straat

In de Rechte Straat (IRS) is een interkerkelijke stichting die zich ten doel stelt rooms-katholieke medemensen bekend te maken met het oorspronkelijke Evangelie van Jezus Christus.

Dit Evangelie is de bevrijdende boodschap waardoor zondige mensen God hun Schepper opnieuw leren kennen. De Weg wordt gewezen waarlangs vrede met God en werkelijke rust voor ons hart wordt gevonden, want Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

"Onrustig is ons hart
totdat het rust vindt in God"

De kerkvader Augustinus (354-430)