Algemene informatie

Bezoekadres
Stichting In de Rechte Straat
Laan van Westenenk 12
7336 AZ  APELDOORN
Telefoon 055 - 3030090
Email: info@irs.nu

Overige contactgegevens
De leiding van het IRS kantoor berust bij
dhr. J. ten Klooster, directeur.
Email: office@irs.nu

Internetsite: www.inderechtestraat.nl of www.irs.nu

Raad voor Financiële Betrouwbaarheid
IRS is er zich van bewust dat de haar ter beschikking gestelde financiële middelen een adequate en efficiënte besteding dienen te krijgen. Daarom worden hierbij de richtlijnen van de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid (RFB), waarbij IRS is aangesloten, gehanteerd.

ANBI
IRS is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat giften aan onze stichting ook vanaf 2008 aftrekbaar blijven van het belastbaar inkomen. 

Bankgegevens
NL57 RABO 0387 0057 49
NL73 INGB 0000 9010 00

Het RSIN of het fiscaal nummer: 0028.48.065.L.01

Voor internationale betalingen
IBAN NL57 RABO  0387 0057 49
Swiftcode (BIC): RABONL2U

Handelsregister
KvK Centraal Gelderland
Stichting In de Rechte Straat
Nr. 41047473

Landelijk vrijwilligersnetwerk
IRS wordt gesteund door een netwerk van vrijwilligers, die de stichting in het land vertegenwoordigen. Verspreid over vijftien regio's ontplooien deze vrijwilligerscomités verschillende activiteiten. Meer informatie over deze vorm van vrijwilligerswerk is verkrijgbaar bij het kantoor.