In het kader van de code Wijffels en de ANBI wetgeving hecht IRS aan transparante informatievoorziening.

Hier kunt u het beleidsplan van IRS downloaden.

Conform de statuten van Stichting In de Rechte Straat (art. 4.5) ontvangen bestuursleden voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting, geen vergoeding. 

Het beloningsbeleid van het personeel geschiedt conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.