Bestuur en comité van aanbeveling

Het bestuur van IRS is interkerkelijk van samenstelling. De leden behoren tot tenminste drie verschillende kerken of kerkelijke denominaties, die de Drie Formulieren van Enigheid onderschrijven. Tenminste één van zijn leden heeft een rooms-katholieke achtergrond.

Bestuursleden
Dr. M. Klaassen (voorzitter), www.mklaassen.net
G. Bouw (secretaris)
J.P. Hollebrandse (penningmeester)
Drs. J. den Besten
G.V. den Hartog
J.D. Liefting

Comité van aanbeveling
Ds. A.J. Mensink, (PKN), Ds. A. Simons, (PKN), Ds. J.J. ten Brinke, (PKN), Dr. W. van Vlastuin, (HHK),
Ds. P.C. Hoek, (HHK), Ds. K.J. Kaptein, (HHK), Ds. J. Joppe, (HHK), Prof. dr. A. Baars, (CGK),
Drs. L.A den Butter, (CGK), Ds. P.D.J. Buijs, (CGK), Ds. M.J. Kater, (CGK), Ds. W. Visscher, (Ger.Gem.),
Dhr. W. Büdgen, (Ger.Gem.), Ds. D.W. Tuinier, (Ger.Gem.), Dhr. G.R.J. van Heukelom, (Ger.Gem.in Ned),
Dr. W. Fieret, (Oud. Ger. Gem.), Dr. A.J. Kunz, (PKN).