Doelstelling

IRS wil rooms-katholieke medemensen bekend maken met het Evangelie 

zoals dat in de Kerkhervorming of de Reformatie van de 16e eeuw werd herontdekt door Luther, Calvijn en vele anderen.

Daarbij richt IRS zich in het bijzonder op geestelijken die moeite hebben met de traditie en leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Wanneer zij vanwege gewetensnood uit de kerk willen treden, komen zij veelal in een vacuüm terecht, zowel geestelijk als maatschappelijk. IRS wil deze mensen ondersteunen, opdat zij een waardige plaats in de samenleving verwerven, en hen helpen de weg te vinden naar Jezus Christus. Want Hij is de enige en volkomen Zaligmaker voor hen die zich in geloof aan Hem toevertrouwen.

In een breder verband richt IRS zich tot alle leden van de Rooms-Katholieke Kerk. Hiertoe worden diverse informatiemiddelen gebruikt in verschillende talen: magazines, boeken, folders en digitale informatie, zoals deze internetsite.

 

Doelstelling IRS volgens de statuten:


- Rooms-katholieke medemensen in aanraking brengen met het Evangelie, zoals dat vooral in de tijd van de Reformatie werd herontdekt;

- Priesters en anderen die om het Woord van God de Rooms-Katholieke Kerk (hebben) verlaten, geestelijk, moreel en zo nodig ook financieel ondersteunen;

- Het geven van voorlichting in protestantse kringen over de Rooms-Katholieke Kerk en haar leer;

- Het bevorderen van bezinning op de kernthema's van de Reformatie.