Historie

De naam In de Rechte Straat (IRS) is ontleend aan de Bijbel. In het boek Handelingen (9:11) wordt die naam genoemd als de plaats waar de apostel Paulus verbleef, nadat hij Christus had ontmoet. Ook kan de naam worden opgevat als de juiste weg die iemand moet gaan.

IRS werd in 1960 opgericht door de voormalige priester Herman J. Hegger, die bekendheid kreeg door zijn autobiografie "Mijn weg naar het Licht".

Vanaf het begin heeft de stichting zich het lot van rooms- katholieke geestelijken aangetrokken, die binnen hun kerk in gewetensnood raakten toen ze de kernboodschap van het Evangelie gingen verstaan. Meer dan zestig geestelijken ontvingen in de loop der jaren dankzij IRS pastorale zorg, een tijdelijke huisvesting, steun voor hun levensonderhoud, een toelage voor studie, en uitzicht op de toekomst.