Al enige tijd bestaat binnen IRS de wens om een nieuw project te starten. Het doel van IRS is om de vreugde van het Evangelie te delen met de rooms-katholieke naaste. Het werkgebied van IRS is voornamelijk Europa.
In veel landen van Europa is het percentage rooms katholieken erg hoog. Denk aan Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, maar, hoe kan het ook anders: Italië, de bakermat van het rooms-katholicisme. Landen waar het Evangelie van vrije genade nog te weinig gehoord en verkondigd wordt.

IRS is op zoek gegaan naar Nederlanders die bekend zijn met de cultuur van Italië en op de hoogte zijn van protestante gemeenten in Italië, én ook Italiaans kunnen speken. Of Italianen die in Nederland wonen en de Nederlandse taal machtig zijn, en bekend zijn met zowel de protestantste leer als de rooms-katholieke leer.
Als u iemand kent die bovenstaande kenmerken bezit, of misschien bent u dat zelf, en hij/zij of u is/bent bereid om met IRS mee te denken hoe het Evangelie in Italië verbreid kan worden, nodigen wij u van harte uit om dit bij ons te melden en zo mogelijk mee te draaien in de werkgroep.

Op 4 juni 2015 is een eerste overleg geweest met drie projectgroepleden. De nood en de situatie van de kerk in Italië werd gedeeld. Er werd nagedacht over de vraag hoe de kerk in Italië het beste geholpen kan worden bij het Evangellisatiewerk onder de rooms-katholieke naaste.