Polen

Het blijkt dat ook de Rooms-Katholieke Kerk in Polen, het rooms-katholieke bolwerk van Europa, te maken heeft met kerkverlating. IRS trekt zich vooral het lot van de 21.000 priesters aan. Velen van hen zijn vertwijfeld en hebben het vertrouwen in hun kerk verloren. Steeds weer valt op dat dit een zeer ingrijpend proces is. Mensen dreigen, en dat geldt zeker voor een rooms land als Polen, hun hele sociale omgeving  kwijt te raken. Juist degene die ontdekt hebben dat het genade alléén is dat redt, verdienen onze hartelijke steun. 

Om hier goed ondersteuning aan te bieden geeft IRS één keer per kwartaal het poolstalig evangelisatieblad “Augustinus” uit. Dit heeft een oplage van 2000 in Polen en 300 in Nederland.
Totale kosten “Augustinus”: 6.000,- per jaar.
 
Daarnaast heeft IRS in het verleden brochures in het Pools uitgegeven om met name protestantse voorgangers toe te rusten en hun een helpende hand te bieden. Zo zijn in de afgelopen jaren brochures van Ryle vertaald in het Pools en zijn er brochures uitgegeven over Calvijn. Op deze manier wordt ook in dit grote rooms-katholieke land het gedachtegoed van de reformatie verbreid.
 
Veldwerkers in Polen:
Zowel het evangelisatieblaadje als de brochures worden geschreven door de Poolse veldwerkers van IRS, Pedro Snoeijer en Tomasz Pieczko. Deze veldwerkers verzorgen ook de aan het evangelisatieblad gekoppelde website en de daaruit voorvloeiende correspondentie. Ook verzorgen zij de toerusting van de protestantse Poolse broeders en zusters. Deze veldwerkers zijn een onmisbare schakel in het vele werk.
Kosten veldwerker Polen: 35.000,- per jaar.
 
Vertaling boek Jonathan Edwards
Naast het uitgeven van lectuur is er ook een samenwerking tot stand gekomen met het Jonathan Edwards Centrum in Wroclaw. Via deze universiteit bereikt IRS een groot aantal protestantse voorgangers. Een gevolg van deze samenwerking is ook dat er op kosten van IRS een boek met kerngedeelten uit Edwards’ belangrijkste werken in het Pools wordt vertaald. 

Maart 2015: De vertaling van het boek van Jonathan Edwards is klaar. De eerste druk had een oplage van 500 ex. en was binnen een week uitverkocht. Dit is voor Poolse begrippen zeer uitzonderlijk. Een tweede druk met eveneens een oplage van 500 ex. is in voorbereiding.
 
Kosten:11.500,-